Oriëntatiecursus
editie 2019/2020

Wil je ervaren hoe het is om een dag onze colleges te volgen? Op zaterdag 31 augustus 2019 kun je deelnemen aan een Oriëntatiedag. Schrijf je in!

Kom naar het
Open College!

Noteer alvast in je agenda:

Open Colleges in 2020

op 14 maart en 13 juni.  Geef je alvast op!

Geaccrediteerde nascholingen

Nieuwe accreditaties voor het lopende cursusjaar: medische vakken en natuurgeneeskunde. Meld je nu aan!

Kies je voor onze opleiding, dan kies je voor kwaliteit!

  • Een vier-jarige opleiding op HBO-niveau sinds 1981
  • Natuurgeneeskunde: 31 collegedagen per studiejaar
  • Gekwalificeerde docenten met hbo-didactische bevoegdheid
  • Vierjarige geïntegreerde uitgebreide medische scholing (40 ECT's), CPION geaccrediteerd
  • CRKBO geaccrediteerd 
  • Eigen stagepraktijk
  • Therapeutische vorming geïntegreerd in het hele opleidingstraject
  • Holistisch denkkader

Beroepsopleidingen met visie en perspectief

Wij verzorgen al sinds 1981 een integrale deeltijdopleiding tot Natuurgeneeskundige . Onze docenten komen uit de praktijk en hebben een hbo-onderwijsbevoegdheidsgraad waarmee de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd is. De kwaliteit is hoog, de studiebelasting aanzienlijk: er wordt heel wat tijd en toewijding van je verwacht.

De opleiding is van hoge kwaliteit. Ik deed eerder een HBO-opleiding en deze opleiding is echt op niveau. — Patricia van der Meer, natuurgeneeskundige

De HVNA leidt op tot erkende, professionele beroepsbeoefenaars, die op verantwoorde wijze zelfstandig en ondernemend in de gezondheidszorg functioneren. Met het diploma kan je je aansluiten bij de beroepsverenigingen waardoor je consulten worden vergoed door zorgverzekeraars. Lees verder over erkenning en accreditaties.

Goede docenten, leuke medestudenten en de studiebelasting was prima te doen naast mijn parttime werk. — Marja Flinterman, natuurgeneeskundige

De colleges vinden plaats op zaterdagen van 9.45-17.15 uur. Er zijn 29 collegedagen en 1 praktijkweekend per collegejaar. Het studiejaar start op de eerste zaterdag van september en sluit af op de laatste zaterdag van juni.

Maak kennis met onze opleiding tijdens het Open College. Je kan dan deelnemen aan minicolleges en workshops. Zo krijg je een beeld van ons onderwijs en ontmoet je de docenten. Het Open College wordt gehouden op zaterdag 15 juni 2019. Je bent van harte welkom! Neem gerust iemand mee.

Download en verspreid onze flyer voor de opleiding

Download de flyer

Wil je patiënt zijn in onze stagepraktijk, en zo kennismaken met natuurgeneeskunde?

Meld je dan hier aan!

Nieuws